Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA PRĘDKOŚĆ

Data publikacji 07.06.2024

Dziś - 7 czerwca 2024 roku policjanci w całym kraju prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno – prewencyjne pn. „PRĘDKOŚĆ”. Funkcjonariusze ruchu drogowego w tym dniu kontrolują jak największą liczbę kierujących właśnie pod kątem prędkości...

Policjanci kontrolują prędkość zarówno statycznie na posterunkach za pomocą laserowych mierników prędkości, jak i dynamicznie z wykorzystaniem radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory. Na drogę wyjedzie również grupa „SPEED”, której głównym zadaniem jest reagowanie na agresywne zachowania kierujących, a znaczne przekroczenie prędkości na drodze do takich właśnie się zalicza.

W tym dniu spodziewajmy się zwiększonej liczby kontroli kierujących
pod kątem prędkości.

Kierujący, który nie stosuje się do określonych przepisami ograniczeń prędkości, a także porusza się z prędkością niezapewniającą panowanie nad pojazdem lub z prędkością niedostosowaną do warunków, w jakich ruch się odbywa, zagraża nie tylko sobie, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Ma to szczególne znaczenie w rejonie przejść dla pieszych, gdzie każde, chociaż najmniejsze przekroczenie prędkości, może w przypadku zdarzenia z udziałem pieszego, zmniejszyć jego szansę na przeżycie.

PRĘDKOŚĆ jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych.

ZDEJMIJ NOGĘ Z GAZU!

Powrót na górę strony