Aktualności

NADMIERNY HAŁAS POJAZDÓW

Data publikacji 06.06.2024

Zdarza się, że kierujący motocyklami i samochodami (szczególnie typu sportowego) nie przestrzegają dopuszczalnych norm emisji hałasu…

Policjanci w toku codziennej służby reagują na agresywne zachowania kierujących i kontrolują pojazdy m.in. pod kątem ich stanu technicznego. Natomiast z uwagi na wzmożony napływ informacji dotyczących poruszania się na terenie Warszawy pojazdów generujących nadmierny hałas, mundurowi zwiększają kontrolę pod tym właśnie kątem. Sprzęty kontrolno – pomiarowe (SONOMETRY) umożliwiają policjantom dokonywanie pomiaru poziomu głośności dźwięku na podstawie pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego.

Warto pamiętać, że zapewnienie aktualnych badań technicznych pojazdu, to obowiązek właściciela i nie podlega to żadnej dyskusji. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pojazd, którym jeździmy ma być zbudowany, wyposażony i utrzymany, w taki sposób, aby korzystanie z niego m.in. nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych.

Policjant może nałożyć mandat, zatrzymać dowód rejestracyjny, a pojazd może zostać odholowany, jeśli np. narusza wymagania ochrony środowiska. Warto pilnować terminu kolejnego badania technicznego, już nawet nie z uwagi na możliwość otrzymania mandatu, ale z uwagi na bezpieczeństwo. Niesprawny pojazd zagraża nie tylko osobie w nim jadącej, ale także innym uczestnikom ruchu.

Powrót na górę strony