Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

Data publikacji 20.05.2024

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach 20 – 21 maja 2024 roku przeprowadzają wzmożone działania prewencyjno – kontrolne, ukierunkowane na POPRAWĘ stanu BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH w garnizonie stołecznym. Celem jest wyeliminowanie naruszeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem – pieszy…

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przeprowadzają wzmożone działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym.

W REJONACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, mundurowi reagują na wykroczenia takie, jak:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych / wchodzącemu na przejście dla pieszych,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
  • przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy w rejonie przejść dla pieszych,
  • niezatrzymanie przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki do jazdy warunkowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przejściu są piesi.

Pamiętajmy, że do zdarzeń drogowych
dochodzi także z winy pieszego i jego niewłaściwego zachowania na drodze,
dlatego tak ważne jest PRZESTRZEGANIE obowiązujących PRZEPISÓW
przez WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU.

Powrót na górę strony