Aktualności

POLICYJNE DZIAŁANIA „TRZEŹWY KIEROWCA 2024”

Data publikacji 01.04.2024

Dążąc do wyeliminowania z ruchu drogowego kierujących, którzy wbrew przepisom podejmują decyzję o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających, a także ograniczenia liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem, w dniach 1 i 2 kwietnia policjanci prowadzą działania prewencyjno – kontrolne pn. „TRZEŹWY KIEROWCA 2024”.

W związku z działaniami pn. „TRZEŹWY KIEROWCA 2024”, policjanci podejmują wzmożone czynności wobec kierujących pojazdami. Przebadanie jak największej liczby osób, prowadzi do wyeliminowania nietrzeźwych kierujących z ruchu, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i poprawę bezpieczeństwa!

Kierujący pojazdem będący w stanie po użyciu alkoholu,
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu,
STWARZA ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM!

Warto pamiętać, że 14 marca br. w życie weszły zmiany w Kodeksie karnym oraz w Kodeksie postępowania karnego. Nowe przepisy wprowadzają do polskiego porządku prawnego środek karny w postaci PRZEPADKU POJAZDU MECHANICZNEGO prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym lub przepadku jego wartości.

PRZEPADEK POJAZDU będzie orzekany między innymi wtedy, gdy:

- ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU w organizmie kierującego będzie wynosiła CO NAJMNIEJ 1,5 PROMILA we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu.

- Sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości (ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W ORGANIZMIE sprawcy będzie WYŻSZA NIŻ 1 PROMIL we krwi lub 0.5 mg/dm³ w wydychanym powietrzu albo będzie prowadziła do takiego stężenia) lub kierujący jest pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca zdarzenia, albo wypije alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów – lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających.

- Nietrzeźwy lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za takie przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem lub znajduje się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Warto pamiętać też, że policjant, w związku z wykonywaniem czynności służbowych, jest UPRAWNIONY m.in. „do ŻĄDANIA PODDANIA SIĘ badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, PRZEZ KIERUJĄCEGO POJAZDEM LUB PRZEZ INNĄ OSOBĘ, w stosunku, do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem.”

OBLIGATORYJNIE policjant zbada trzeźwość, w razie uczestniczenia W WYPADKU DROGOWYM, w którym jest osoba zabita lub ranna.

Pamiętajmy, że uprawniony organ może przeprowadzić badanie trzeźwości W TOKU KONTROLI RUCHU DROGOWEGO, a więc ZAWSZE nawet, gdy nie występują powyższe przesłanki.

Piłeś… NIE JEDŹ!

Powrót na górę strony