Aktualności

WYNIKI POLICYJNYCH DZIAŁAŃ…

Data publikacji 05.03.2024

Warszawska „drogówka” wraz ze Strażą Graniczną i Urzędem m.st. Warszawy w dniu 4 marca br. w wyznaczonych godzinach zrealizowała działania prewencyjno – kontrolne pn. „PRZEWOZY 2024”. Ich celem było przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób świadczących lub pośredniczących przy wykonywaniu usług transportowych związanych z przewozem osób.

W ramach działań i przeprowadzonych kontroli sprawdzano legalność wykonywania usług transportowych pod kątem posiadanych uprawnień, stanu technicznego, oznaczenia oraz dodatkowego wyposażenia pojazdów. Badano także kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz środków działających podobnie do alkoholu.

Ujawnionych zostało 36 naruszeń z Ustawy o transporcie drogowym, w tym m.in.: 10 przypadków braku wymaganej licencji (wypisu z licencji), 2 przypadki braku lub nieważne badań kierowcy (lekarskie lub psychologiczne), 9 przypadków niewłaściwego oznakowania taksówki (niezgodne z uchwałą Rady m.st. Warszawy), 3 przypadki wykonywania przewozów okazjonalnych pojazdem niezgłoszonym do licencji i niespełniającym kryteriów ustawowych. Ujawniono także 9 wykroczeń z Ustawy Prawo o ruchu drogowym, nałożono 16 mandatów karnych, sporządzono 2 wnioski o ukaranie do sądu, zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych oraz ujawniono 4 osoby nielegalnie przebywające na terytorium RP.

Podczas prowadzonych działań, ale także w codziennej służbie policjanci ujawniają przewoźników, których działalność prowadzona jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Działania mają na celu podniesienie bezpieczeństwa
WSZYSTKICH uczestników ruchu drogowego,
a zwłaszcza tych osób, które korzystają z usług przewoźników.

Powrót na górę strony