Aktualności

„PRZEWOZY 2023”

Data publikacji 15.11.2023

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w wyznaczonych dniach realizują działania pn. „PRZEWOZY 2023”, których celem jest przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób świadczących lub pośredniczących przy wykonywaniu usług transportowych związanych z przewozem osób.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na terenie m.st. Warszawy przeprowadzają dziś działania pn. „PRZEWOZY 2023”. Sprawdzają legalność wykonywania usług transportowych pod kątem posiadanych uprawnień, stanu technicznego, oznaczenia oraz dodatkowego wyposażenia pojazdów. Działania te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa przede wszystkim osób korzystających z usług przewoźników, ale także pozostałych uczestników ruchu drogowego.

W codziennej służbie, ale też przede wszystkim podczas prowadzonych działań, policjanci ujawniają kierowców i przewoźników, których działalność prowadzona jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nieprawidłowości dotyczą zarówno wykonywania tego rodzaju transportu przez podmioty do tego nieupoważnione, jak i wprowadzania w błąd potencjalnych pasażerów, co do zakresu prowadzonej działalności, poprzez „podszywanie się” pod legalnych przewoźników.

Kontrole pojazdów
mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości
dotyczących przewoźników.

Powrót na górę strony