Aktualności

„PRZEWOZY 2023”

Data publikacji 07.11.2023

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji realizują działania pn. „PRZEWOZY 2023”, których celem jest przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób świadczących lub pośredniczących przy wykonywaniu usług transportowych związanych z przewozem osób.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na terenie m.st. Warszawy przeprowadzają dziś działania pn. „PRZEWOZY 2023”. Sprawdzają legalność wykonywania usług transportowych pod kątem posiadanych uprawnień, w szczególności wymaganych dokumentów do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego. Kontrolują stan techniczny oraz oznaczenie i dodatkowe wyposażenie, przewidziane dla pojazdów wykonujących przewóz drogowy. Działania te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa przede wszystkim osób korzystających z usług przewoźników, ale także pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Niestety nadal policjanci z warszawskiej „drogówki” ujawniają nieprawidłowości wśród wykonujących przewóz osób samochodami osobowymi przez kierowców i przewoźników korzystających z mobilnych aplikacji. Działalność prowadzona jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nieprawidłowości dotyczą zarówno wykonywania tego rodzaju transportu przez podmioty do tego nieupoważnione, jak i wprowadzania w błąd potencjalnych pasażerów, co do zakresu prowadzonej działalności, poprzez „podszywanie się” pod legalnych przewoźników.

Kontrole pojazdów mają na celu
wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących przewoźników.

 

Powrót na górę strony