Aktualności

"BEZPIECZNY MOTOCYKLISTA"

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wykazała duży udział kierujących motocyklami w wypadkach na drogach stołecznego garnizonu, dlatego też w dniach 26 – 27 września 2023 roku w ramach działań prewencyjno – kontrolnych, policjanci szczególną uwagę zwrócą na wskazaną grupę uczestników ruchu drogowego.

Policjanci biorący udział w działaniach obejmą szczególnym nadzorem odcinki dróg, na których zanotowano najwięcej zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów. Będą oni monitorować miejsca grupowania się motocyklistów oraz organizowania wyścigów ulicznych, gdzie dochodzi do nagminnego łamania przepisów prawa. Policjanci zostaną wyposażeni w przyrządy kontrolno – pomiarowe. Celem akcji będzie natychmiastowe reagowanie na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości przez motocyklistów, przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu oraz wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym.

Będąc niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, bądźmy świadomi tego, że każde zdarzenie na drodze z naszym udziałem może być tragiczne w skutkach. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów PRZEZ WSZYSTSKICH UŻYTKOWNIKÓW DRÓG oraz wzajemny szacunek i respektowanie praw innych uczestników ruchu drogowego.

Sezon motocyklowy trwa, więc…
Patrzymy w lusterka!

Powrót na górę strony