Aktualności

„BEZPIECZNY ROWERZYSTA”

Data publikacji 18.09.2023

W dniach 18 – 19 września 2023 roku prowadzone są działania prewencyjno – kontrolne pn. „BEZPIECZNY ROWERZYSTA 2023”, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP w dniach 18 – 19 września 2023 roku prowadzą działania „BEZPIECZNY ROWERZYSTA 2023”które wpisują się w „Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów w garnizonie stołecznym na lata 2021 – 2023”. Niestety liczba osób zabitych i rannych kierujących rowerami jest cały czas za wysoka. Bardzo często rowerzyści korzystają z jezdni, podczas gdy znajduje się obok droga dla rowerów, co może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Równie częstym naruszeniem jest korzystanie z dróg dla pieszych i nieustępowanie miejsca pieszym lub poruszanie się z dużo większą prędkością od pieszego, co stwarza zagrożenie dla tych drugich. Policjanci reagują na wykroczenia popełniane przez cyklistów, ale również na nieprawidłowe zachowaniom wobec nich, np. nieustępowanie pierwszeństwa kierującemu rowerem na przejeździe dla rowerów.