Aktualności

„TRZEŹWY KIEROWCA 2023”

Data publikacji 11.09.2023

Kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, to niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci, dążąc do wyeliminowania z ruchu drogowego tych kierujących, którzy podjęli decyzję o kierowaniu po spożyciu alkoholu wbrew przepisom, po raz kolejny prowadzą działania prewencyjno- kontrolne pn. „TRZEŹWY KIEROWCA 2023”.

Badanie stanu trzeźwości należy do codziennych zadań policjantów warszawskiej ”drogówki”.
W związku z podjętymi działaniami pn. „TRZEŹWY KIEROWCA 2023”, w dniach 11 – 12 września policjanci podejmują WZMOŻONE czynności wobec kierujących pojazdami. Przebadanie jak największej liczby osób, prowadzi do wyeliminowania nietrzeźwych kierujących z ruchu, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i poprawę bezpieczeństwa!

Każda decyzja o kierowaniu pojazdem po wypiciu alkoholu, wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem. Skutków takiego zachowania może być wiele, ale najgorszy, to spowodowanie zdarzenia drogowego, w wyniku którego ktoś będzie ranny, a ktoś inny poniesie śmierć…

Przypominamy!

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU to stan, w którym stężenie alkoholu w organizmie wynosi więcej niż 0,2 promila, a nie więcej niż 0,5 promila. 

STAN NIETRZEŹWOŚCI to stan, kiedy stężenie alkoholu wynosi więcej niż 0,5 promila.

Nigdy nie pij, jeśli masz zamiar prowadzić!