Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

Data publikacji 30.08.2023

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach 30 – 31 sierpnia 2023 roku przeprowadzają wzmożone działania prewencyjno – kontrolne, których celem jest eliminowanie naruszeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem – pieszy oraz kierujący pojazdem – rowerzysta.

Poprawa BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH oraz ROWERZYSTÓW w garnizonie stołecznym, to priorytet dla policjantów warszawskiej „drogówki”, dlatego przez dwie doby przeprowadzają wzmożone działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze w tych dniach przyglądają się kierującym w szczególności w rejonie przejść dla pieszych, czy przejazdów dla rowerzystów i reagują na wykroczenia, m.in. takie jak:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych / wchodzącemu na przejście dla pieszych,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
  • przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy w rejonie przejść dla pieszych,
  • niezatrzymanie przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki do jazdy warunkowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przejściu są piesi,
  • nieprawidłowe zachowanie wobec rowerzystów, w tym nieustąpienie pierwszeństwa kierującemu rowerem na przejeździe dla rowerów.

Pamiętajmy, aby zwolnić przed przejściem dla pieszych
i zachować SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!

Powrót na górę strony