Aktualności

Zabronione wyprzedzanie

Data publikacji 10.08.2023

Wyprzedzanie, to jeden z manewrów, który wymaga od kierującego zachowania szczególnej ostrożności i uwagi. Nie w każdym miejscu można wyprzedzać. Zdarza się, że wielu kierowców myli ten manewr z omijaniem, czy wymijaniem…

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku”.

Aby po drogach jeździło się nam wszystkim płynniej i bezpieczniej, zmieniono przepisy powyższej ustawy, które dotyczą kierujących SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI.

 W art. 16 dodano pkt 2a, który nakłada obowiązek na kierującego „pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 metrów na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, aby korzystał wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni”.

Natomiast w art. 24 dotyczącym WYPRZEDZANIA dodano pkt 13 i 14, który kierowcy „ciężarówek” powinni znać na pamięć.

Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 „zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze”.

Zakaz ten nie dotyczy wyprzedzania pojazdów, które wykonują na drodze czynności takie jak prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne. Muszą one jednak wysyłać przy tym żółty sygnał błyskowy.

Prędkość dopuszczalna dla pojazdów ciężarowych na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu, wynosi
 80 km/h.

Przypominamy, że:

Kategoria N2 to pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków
i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t.

 

Kategoria N3 to pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków
i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

 

WRD/pk

Powrót na górę strony