Aktualności

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ POLICJANTA

Data publikacji 08.08.2023

Jednym ze szczególnych rodzajów etyki jest etyka zawodowa. Etyka zawodowa policjanta to ważna część codziennej służby, która określa zachowania i działania policjantów.

Zgodnie z zarządzeniem nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” obowiązkiem policjanta jest ich przestrzeganie. Bardzo ważne jest to, aby policjant w swoich działaniach mógł być przykładem dla innych i wzbudzał społeczne zaufanie. Podczas kontaktu z ludźmi powinien być życzliwy i bezstronny, bez względu na płeć, pochodzenie, czy światopogląd drugiego człowieka. Aby w oczach społeczeństwa budzić uznanie, należy przestrzegać zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej oraz dbać o schludny wygląd.

Pamiętajmy również, że policjant podczas prowadzanych czynności,
ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej
oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka!

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony