Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

Data publikacji 24.05.2023

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach 24 – 25 maja 2023 roku przeprowadzają wzmożone działania prewencyjno – kontrolne, których głównym celem jest POPRAWA stanu BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH w garnizonie stołecznym. Eliminowanie naruszeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem – pieszy, ma wpływ na bezpieczeństwo.

Policjanci warszawskiej „drogówki” przez dwa dni przeprowadzają wzmożone działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym. Dziś PRZEDE WSZYSTKIM W REJONACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, mundurowi reagują na wszystkie wykroczenia, m.in. na nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, bądź też niezatrzymanie przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki do jazdy warunkowej - zwłaszcza w sytuacji, gdy na przejściu są piesi. Nic nie umknie policyjnym załogom wyposażonym (między innymi) w wideo rejestratory.

Pamiętajmy natomiast, że do zdarzeń drogowych
dochodzi także z winy pieszego i jego niewłaściwego zachowania na drodze.
Dlatego tak ważne jest PRZESTRZEGANIE obowiązujących PRZEPISÓW
przez WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU.

Powrót na górę strony