Aktualności

„TRZEŹWY KIEROWCA 2023”

Dążąc do wyeliminowania z ruchu drogowego kierujących, którzy wbrew przepisom podejmują decyzję o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających, a także ograniczenia liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem, policjanci prowadzą działania prewencyjno – kontrolne pn. „TRZEŹWY KIEROWCA 2023”.

W związku z podjętymi działaniami pn. „TRZEŹWY KIEROWCA 2023”, policjanci W WYZNACZONYCH DNIACH MAJA podejmują wzmożone czynności wobec kierujących pojazdami. Przebadanie jak największej liczby osób, prowadzi do wyeliminowania nietrzeźwych kierujących z ruchu, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i poprawę bezpieczeństwa!

Kierujący pojazdem będący w stanie po użyciu alkoholu,
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu,
 STWARZA ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM!

Warto wiedzieć, że policjant, w związku z wykonywaniem czynności służbowych, jest UPRAWNIONY m.in. „do ŻĄDANIA PODDANIA SIĘ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie lub środka działającego podobnie do alkoholu, PRZEZ KIERUJĄCEGO POJAZDEM LUB PRZEZ INNĄ OSOBĘ, w stosunku, do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem.”

OBLIGATORYJNIE policjant zbada trzeźwość, w razie uczestniczenia W WYPADKU DROGOWYM, w którym jest osoba zabita lub ranna.

Pamiętajmy, że uprawniony organ może przeprowadzić badanie trzeźwości W TOKU KONTROLI RUCHU DROGOWEGO, a więc ZAWSZE nawet, gdy nie występują powyższe przesłanki.

Kierowanie pojazdem mechanicznym W STANIE NIETRZEŹWOŚCI lub POD WPŁYWEM ŚRODKA ODURZAJĄCEGO = 15 pkt i do 2 lat pozbawienia wolności. Przy recydywie, aż do 5 lat!

Kierowanie pojazdem mechanicznym W STANIE PO UŻYCIU ALKOHOLU lub PODOBNIE DZIAŁAJĄCEGO ŚRODKA = 15 pkt i kara aresztu albo grzywna nie mniejsza niż 2500 zł (do 30000zł)!

Kierowanie pojazdem INNYM NIŻ MECHANICZNY w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka = w STANIE NIETRZEŹWOŚCI od 2500 zł, a W STANIE PO UŻYCIU nie mniej niż 1000 zł.

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU to stan, w którym stężenie alkoholu w organizmie wynosi więcej niż 0,2 promila, a nie więcej niż 0,5 promila. 

STAN NIETRZEŹWOŚCI to stan, kiedy stężenie alkoholu wynosi więcej niż 0,5 promila.

Piłeś… NIE JEDŹ!

Powrót na górę strony