Aktualności

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH!

Data publikacji 01.02.2023

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach 1 – 2 lutego 2023 roku, przeprowadzają wzmożone działania prewencyjno – kontrolne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych, w ramach obowiązującego „Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym na lata 2021 – 2023”.

Z uwagi na zbyt wysoką liczbę osób rannych i wypadków z udziałem osób pieszych na drogach garnizonu stołecznego, policjanci warszawskiej „drogówki” kolejny raz przeprowadzają działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO. O tym, że pieszy nie ma szans w „starciu” z dużo cięższym pojazdem, wiadomo od dawna. Bardzo ważne jest, aby piesi z zachowaniem szczególnej ostrożności przechodzili przez jezdnię. Równie istotne jest zachowanie się kierujących pojazdami wobec pieszych i stosowanie się do obowiązujących przepisów „Kodeksu Drogowego”. Policjanci w tych dniach szczególnie będą zwracać uwagę na wykroczenia polegające na:

  • nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu i przechodzącemu po przejściu dla pieszych,
  • wyprzedzaniu bezpośrednio przed oraz na przejściu dla pieszych,
  • omijaniu pojazdu, który się zatrzymał w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • przekraczaniu dopuszczalnej prędkości, w szczególności w rejonie przejść dla pieszych.

Będą również przyglądać się, czy kierujący pojazdami stosują się do przepisów, które nakładają na nich obowiązek zatrzymania się przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki do jazdy warunkowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przejściu znajdują się piesi. Może to doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
zarówno przez pieszych jak i kierujących pojazdami!

 

Film BEZPIECZENSTWO.mp4

Powrót na górę strony