Aktualności

„BEZPIECZNA OBWODNICA 2023”

Data publikacji 28.01.2023

Drogi krajowe nr 2 i 8 tworzące obwodnicę aglomeracji warszawskiej, zaliczane są do europejskiego korytarza transportowego i charakteryzują się jednym z największych natężeń ruchu w Polsce. Policjanci dążą do tego, żeby na tych drogach poprawić stan bezpieczeństwa kierujących i ich pasażerów, dlatego warszawska „drogówka” prowadzi dziś DZIAŁANIA prewencyjno – kontrolne pn. „BEZPIECZNA OBWODNICA 2023”. Celem działań jest, aby na odcinkach przebiegających przez teren garnizonu stołecznego, zwiększyć efektywność w zakresie czynności podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji prowadzą dzisiaj działania „BEZPIECZNA OBWODNICA 2023” na odcinkach dróg krajowych nr 2 i 8 przebiegających przez teren garnizonu stołecznego. Większa liczba załóg w tych rejonach zaopatrzona w przyrządy kontrolno – pomiarowe, porusza się także nieoznakowanymi pojazdami wyposażonymi w wideorejestratory. Mundurowi reagują na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłową zmianę pasa ruchu i wszelkie inne wykroczenia stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym będące przyczynami wypadków. Sprawdzany jest stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących oraz to, czy kierujący i pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa.

Na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach
wszyscy mamy wpływ...
Jeżdżąc zgodnie z przepisami i wykazując się kulturą na drodze,
możemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Powrót na górę strony