Aktualności

„BUS PAS” DLA WSZYSTKICH?

Data publikacji 26.01.2023

Autobusy komunikacji miejskiej na co dzień przewożą pasażerów, którzy zrezygnowali z własnego środka transportu. Aby ułatwić im i umożliwić płynną jazdę, na wielu drogach wyznaczono pasy „BUS”. Ale czy wszyscy mogą z nich korzystać?

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zwracają uwagę na wszystkie wykroczenia, w tym również na poruszanie się pojazdów nieuprawnionych po pasach „BUS”. Aby ułatwić kierowcom autobusów przejazd przez skrzyżowanie, oprócz znaków informujących, że autobus może poruszać się danym pasem ruchu, ustawiono znaki pionowe F - 10 i  wymalowano oznakowanie poziome P – 8. Zgodnie z § 87 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znaki w postaci strzałek kierunkowych, umieszczone na pasie ruchu, poprzedzone symbolem lub napisem, OZNACZAJĄ KIERUNEK RUCHU POJAZDU WSKAZANEGO TYM SYMBOLEM lub NAPISEM.

Niestety nie wszyscy stosują się do powyższych przepisów – zarejestrowały to kamery w nieoznakowanym radiowozie policjantów warszawskiej „drogówki”. Jeżeli na znaku F - 10 pod symbolem strzałki kierunkowej na wprost widnieje napis „BUS” lub inny, oznacza to również, że powyższym pasem mogą na wprost przez skrzyżowanie przejechać UPRAWNIONE POJAZDY. Pozostali kierujący powinni jechać zgodnie ze wskazanym strzałką kierunkiem!

Zgodnie z § 91ust. 1. powyższego rozporządzenia 
„znak P-22 „BUS” oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów,
wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach”.

Za niestosowanie się do znaku F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11
policjant może nałożyć mandat w wysokości 250 złotych i 5 punktów,
natomiast za niestosowanie się do znaku P-22 „BUS”
- 100 złotych i 1 punkt.

Warto przestrzegać przepisy…
 

Film BUS_I_F10.mp4

Pobierz plik BUS_I_F10.mp4 (format mp4 - rozmiar 38.66 MB)

Powrót na górę strony