Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH…

Data publikacji 24.01.2023

Policjanci warszawskiej „drogówki” przeprowadzają dziś wzmożone działania prewencyjno – kontrolne, których celem jest POPRAWA stanu BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH w garnizonie stołecznym. Eliminowanie naruszeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem – pieszy, to jedne z głównych zadań policji nie tylko dziś, ale też w codziennej służbie…

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przez całą dobę (24 stycznia) przeprowadzają wzmożone działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym. Dziś PRZEDE WSZYSTKIM W REJONACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, mundurowi reagują na wszystkie wykroczenia, m.in. na nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie lub omijanie pojazdu, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, bądź też niezatrzymanie przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony. Nic nie umknie policyjnym załogom wyposażonym w wideo rejestratory i bezzałogowe statki powietrzne, tzw. drony…

Pamiętajmy, że do zdarzeń drogowych dochodzi także z winy pieszego
i jego niewłaściwego zachowania na drodze.
Dlatego tak ważne jest PRZESTRZEGANIE obowiązujących PRZEPISÓW
przez WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU.

Powrót na górę strony