Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

Data publikacji 04.01.2023

Policjanci warszawskiej „drogówki” 4 stycznia przeprowadzają wzmożone działania prewencyjno – kontrolne, których celem jest POPRAWA stanu BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH w garnizonie stołecznym. Ich głównym zadaniem jest wyeliminowanie naruszeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem – pieszy.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przez całą dobę przeprowadzają wzmożone działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym. Dziś PRZEDE WSZYSTKIM W REJONACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, mundurowi reagują na wszystkie wykroczenia, m.in. na nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie lub omijanie pojazdu, przekroczenie dopuszczalnej prędkości, bądź też niezatrzymanie przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony. Nic nie umknie policyjnym załogom wyposażonym w wideorejestratory i drony…

Pamiętajmy natomiast, że do zdarzeń drogowych
dochodzi także z winy pieszego i jego niewłaściwego zachowania na drodze.
Dlatego tak ważne jest PRZESTRZEGANIE obowiązujących PRZEPISÓW
przez WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU.

Powrót na górę strony