Aktualności

OBOWIĄZKI ROWERZYSTY

Data publikacji 24.11.2022

Dla każdego jest miejsce na drodze. Aby poruszać się po niej bezpiecznie, trzeba stosować się do obowiązujących przepisów. Rowerzyści mają swoje prawa, ale i obowiązki...

Rowerzysto!

  1. KORZYSTAJ Z DROGI DLA ROWERÓW, DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW lub PASA RUCHU DLA ROWERÓW, jeżeli są wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszasz lub zamierzasz skręcić.
  2. Zachowuj szczególną ostrożność i ustępuj miejsca pieszym na drodze dla pieszych i rowerów.
  3. Korzystaj z pobocza, gdy nie ma drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.
  4. Gdy nie ma pobocza – korzystaj z jezdni – MOŻLIWIE BLISKO PRAWEJ KRAWĘDZI i zajmuj tylko jeden pas ruchu.

KIERUJĄCY ROWEREM MOŻE KORZYSTAĆ Z DROGI DLA PIESZYCH, GDY...

  • Jedzie na rowerze i opiekuje się dzieckiem w wieku do lat 10, które kieruje rowerem.
  • Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni, np. pada ulewny deszcz lub jest mgła.
  • Szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m przy drodze, gdzie ruch pojazdów na jezdni jest dozwolony z prędkością większą niż 50km/h.

    Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany dostosować prędkość do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzyści mają swoje prawa, ale mają też obowiązki!

Powrót na górę strony