Aktualności

JAK CIEMNE MOGĄ BYĆ SZYBY POJAZDU?

Data publikacji 09.11.2022

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji są uprawnieni m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu. Dotyczy to również szyb pojazdu. Przyciemnione szyby pojazdu mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze, szczególnie w nocy…

Kierowcy decydują się na przyciemnienie szyb w pojeździe po jego zakupie, aby poprawić jego wygląd. Nie biorą pod uwagę, że może to wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym zarówno ich samych, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

W ustawie Prawo o ruchu drogowym znajdziemy informację, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przednia szyba pojazdu powinna zapewnić kierowcy pełną i wyraźną widoczność bez zniekształcenia obrazu.

Przednie i przednie boczne szyby powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 70 %!!!

Nie ma ograniczeń co do przyciemniania tylnych szyb pojazdu.

Jeżeli policjant stwierdzi nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu i nie dopuścić go do dalszej jazdy oraz nałożyć mandat karny!

 

 

Dobra widoczność to nasze bezpieczeństwo!

Powrót na górę strony