Aktualności

KTO MOŻE PORUSZAĆ SIĘ PO TAKIM PASIE RUCHU?

Data publikacji 08.11.2022

Na drogach możemy spotkać oznakowanie pionowe i poziome. Znaki drogowe w postaci tarcz, tablic z napisami, czy w postaci linii, napisów i symboli są wszędzie. Ale czy na pewno wiemy co one oznaczają i kogo dotyczą?

W wielu miejscach na drodze obok napisu „BUS” możemy spotkać również „DOP”. Napis ten dotyczy pozostałych pojazdów dopuszczonych do poruszania się po „BUS pasie”, również pojazdów elektrycznych (zgodnie z art. 148a ustawy Prawo o ruchu drogowym). Zastąpił on symbol karetki pogotowia, motocykli, TAXI, czy też MTON- Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych. Umieszczony na znakach napis lub symbol pojazdu oznacza, że na pasie ruchu oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch pojazdu określonego tym napisem lub symbolem. Należy również zwrócić uwagę na napis pod znakiem, który może określać okres obowiązywania znaku.