Aktualności

POLICYJNE DZIAŁANIA "PRĘDKOŚĆ"

Data publikacji 11.08.2022

W piątek 12 sierpnia 2022 r. Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „PRĘDKOŚĆ”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości.

Kierujący powinni spodziewać się zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W zaplanowane działania będzie zaangażowana między innymi policyjna GRUPA „SPEED”, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym.

Wypadki drogowe, których przyczyną jest nadmierna prędkość generują najwięcej ofiar śmiertelnych
dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości,
muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.

Bezpieczna prędkość to ta, która dostosowana jest do natężenia ruchu,
obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni,
a także własnych umiejętności.

Powrót na górę strony