Aktualności

"DAJ SZANSĘ INNYM"

Data publikacji 05.08.2022

Policjanci warszawskiej „drogówki” przypominają o zasadności korzystania z numeru alarmowego 112. Już od kilku miesięcy prowadzone są działania pn. „DAJ SZANSĘ INNYM” - ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

 Działania „DAJ SZANSĘ INNYM” mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ świadomy kierowca, w przypadku zdarzenia drogowego, gdy nie ma osób zabitych ani rannych, zwłaszcza, gdy sytuacja jest bezsprzeczna – nie wezwie załogi policji. Nie ma takiego obowiązku i może zakończyć sprawę z udziałem drugiego uczestnika, spisując oświadczenie z kolizji. W tym samym czasie policjanci mogą realizować bieżące zadania, np. badać trzeźwość kierowców, co skutkuje zmniejszoną liczbą nietrzeźwych kierujących poruszających się po drogach lub mogą mierzyć prędkości pojazdów, co zmniejsza liczbę kierujących jadących „zbyt szybko”. W wielu miejscach będzie to miało realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze, gdzie swoją obecnością policjanci mogliby częściej oddziaływać prewencyjnie na uczestników ruchu drogowego.

Wzywanie służb ratowniczych w nieuzasadnionych przypadkach może spowodować „zablokowanie” załogi, która właśnie w tym momencie mogłaby być w zupełnie innym miejscu – tam, gdzie realnie ktoś potrzebuje pomocy. Dajmy szansę innym otrzymać tę pomoc!

Warto też pamiętać, że wywołanie niepotrzebnej czynności, przekazanie fałszywej informacji lub w inny sposób wprowadzenie w błąd instytucji użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia oraz umyślne, bez uzasadnionej przyczyny, blokowanie telefonicznego numeru alarmowego, utrudniając tym samym funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego – jest wykroczeniem. Podlega ono karze aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny do 1500 zł. Jeśli natomiast wykroczenie to spowoduje niepotrzebną czynność, może zostać orzeczona nawiązka w wysokości do 1000 zł.

Policjanci w ramach prowadzonych działań, rozdają breloki, na których widnieje numer alarmowy „112” oraz hasło „DAJ SZANSĘ INNYM”. Zawieszki te mają przypominać o zasadności wzywania służb ratunkowych.

Jak widać – policjanci „rozdają nie tylko mandaty”…

 

Do zobaczenia na drodze!

https://youtu.be/ZxlfGnHkwYQ

 

Powrót na górę strony