Aktualności

14 października 2022 r. - EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Data publikacji 18.07.2022

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wspólnie ze Strażą Miejską m.st. Warszawy zapraszają w dniu 14 października 2022 roku uczniów szkół podstawowych chętnych do zdania egzaminu na kartę rowerową. Policjanci warszawskiej „drogówki” w godz. 9:00 – 11:00 przeprowadzać będą egzaminy na terenie siedziby Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ulicy Sołtyka 8/10.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń szkoły podstawowej, który ukończył 10 lat może przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, a sposób jego przeprowadzania określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

Warunkiem przystąpienia dziecka do egzaminu jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na arkuszu zaliczeń ucznia. W sytuacji, gdy uczeń podchodzi do egzaminu poza terenem szkoły, do której uczęszcza, niezbędna jest również pisemna zgoda dyrektora szkoły, którą można zamieścić na odwrocie ww. arkusza.

Pamiętajmy o tym, że aby przystąpić do części praktycznej egzaminu, należy wcześniej zaliczyć część teoretyczną.

Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową odbywa się w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna (art 65 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku "o kierujących pojazdami").

Konieczne są wcześniejsze zapisy pod jednym z numerów 22 598-60-31, 22 598-60-32, 723-986-198 lub 723-986-086. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, a liczba miejsc jest ograniczona. Podczas rozmowy telefonicznej zainteresowani uzyskają komplet informacji na temat godzin, niezbędnych dokumentów oraz zasad przeprowadzania egzaminów. Egzaminy są bezpłatne.

Straż Miejska m.st. Warszawy dla grup zorganizowanych zapewnia rowery oraz kaski rowerowe niezbędne do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową, natomiast dla osób indywidualnych przewidziano możliwość wypożyczenia rowerów oraz kasków rowerowych na miejscu (ograniczona liczba i rozmiary!).


Na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego obowiązują przepisy zgodne z Kodeksem Drogowym. Uczestnicy muszą stosować się do umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych, ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń policjanta i strażnika miejskiego.

 

Zasady uzyskiwania karty rowerowej oraz arkusz zaliczeń ucznia:

http://wrd.policja.waw.pl/wrd/profilaktyka/sekcja-profilaktyki-spo/63457,ZASADY-UZYSKANIA-KARTY-ROWEROWEJ.html


Przed wejściem na teren Miasteczka należy zapoznać się z jego regulaminem:

https://strazmiejska.waw.pl/images/artykuly/Mieszkancy/2019_04_regulamin_mrd.pdf

Powrót na górę strony