Aktualności

DZIAŁANIA NURD „W OKU DRONA”

Data publikacji 09.06.2022

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podczas kolejnych działań NURD, przy pomocy drona obserwowali warszawskie ulice. Ponownie okazało się, że nie wszyscy kierujący stosują się do obowiązujących przepisów i swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu m.in. pieszym uczestnikom ruchu drogowego.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym wchodzącym oraz przechodzącym przez przejście dla pieszych, to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych! Przypomnijmy, że pieszy, to NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO - nie chroni go karoseria, jak kierowcę w pojeździe. Pieszy nie ma chroniących go poduszek powietrznych i nie zapnie pasów bezpieczeństwa, dlatego przy „spotkaniu z kilogramami blachy pojazdu”, nie ma żadnych szans. Bardzo duży wpływ na jego bezpieczeństwo ma zatem odpowiednie zachowanie kierującego pojazdem. Omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, to jeden z najpoważniejszych błędów popełniany przez kierujących. To samo możemy powiedzieć o wyprzedzaniu. Jest to bardzo niebezpieczny manewr, który często jest źle interpretowany przez kierujących pojazdami. Właśnie dlatego policjanci WRD KSP postanowili się temu przyjrzeć z bliska… i z wysokości. Przy użyciu drona ujawnili szereg wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, związanych z nieustąpieniem pierwszeństwa, omijaniem i wyprzedzaniem innych pojazdów bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych…

   

Pamiętajmy!
Zgodnie z art. 26 ust.3 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych
i bezpośrednio przed nim,
z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

Okazuje się, że nie wszyscy kierujący pamiętają o tych ważnych przepisach. Nieprzestrzeganie ich może być przyczyną tragedii na drodze. Podczas trwania działań NURD policjanci pełniący służbę na warszawskich drogach, tylko przy użyciu drona, nałożyli 30 mandatów karnych, 7 kierowców zostało pouczonych, a na dwóch kierujących zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. Przypominamy, że powyższe wykroczenia są zagrożone karą grzywny w wysokości 1500 zł, natomiast sąd może karę zwiększyć do 30 tysięcy grzywny.

Zbliżając się do przejścia dla pieszych ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!

Film DZIAŁANIA NURD „W OKU DRONA”

Pobierz plik DZIAŁANIA NURD „W OKU DRONA” (format mp4 - rozmiar 43.93 MB)

Powrót na górę strony