Dla przedsiebiorców - nowe zgody przewozowe

Informacja

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 20 maja 2020 r. pod pozycją 896, opublikowany został tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020r. w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, t.j. 4 czerwca 2020r.

Powrót na górę strony