Nasza siedziba na terenie stołecznego Oddziału Prewencji Policji mieści się w bloku nr 5, stworzonym niegdyś na potrzeby resortowej Szkoły Ruchu Drogowego, w ostatnim okresie jednak gruntownie zmodernizowanym i wyposażonym w nowoczesne pomoce dydaktyczne:

 

DUŻA AULA WYKŁADOWA
dla 208 słuchaczy:

 
 

MAŁA AULA WYKŁADOWA
dla 36 słuchaczy:

 


MAKSYMĄ WYDZIAŁU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO JEST:
WIEDZA - DOŚWIADCZENIE – ZASADY


Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji utworzony został z dniem 1 września 2003 roku. Podstawą funkcjonowania tej komórki organizacyjnej w Komendzie Stołecznej Policji jest stała potrzeba doskonalenia umiejętności zawodowych funkcjonariuszy i pracowników garnizonu warszawskiego. Od stołecznych policjantów i pracowników wymaga się profesjonalizmu, znajomości obowiązującego prawa, zasad etyki zawodowej i sprawności, a w efekcie skuteczności i wysokiej jakości działania. Dobór prowadzonych w Wydziale Doskonalenia Zawodowego zajęć zawsze powiązany jest z bieżącymi potrzebami funkcjonariuszy i pracowników Komendy Stołecznej Policji. Wszyscy policjanci i pracownicy Wydziału posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć ze słuchaczami.
Powrót na górę strony