Biblioteka

Biblioteka

Data publikacji 15.09.2011

Od maja 2013 roku Biblioteka KSP została przeniesiona do nowej siedziby, znajdującej się w bloku nr 3 na terenie Oddziału Prewencji Policji, ul. Puławska 44E, 05-500 Piaseczno. W sprawie podpisywania kart obiegowych proszę kontaktować się pod numerem telefonu 22 603-45-52.

Działalność biblioteki KSP jest podporządkowana potrzebom związanym z wykonywaniem zadań służbowych i realizacją programów doskonalenia zawodowego. Pracownik biblioteki KSP udostępnia zbiory wszystkim pracownikom jednostek i komórek organizacyjnych KSP, ponad to - za zgodą Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP - ze zbiorów mogą korzystać osoby niezatrudnione w jednostkach organizacyjnych KSP. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Regulaminie Biblioteki KSP, zamieszczonym na dole strony.

Książki wypożycza się maksymalnie na okres 1 miesiąca. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 woluminów.

 

 

SPIS WOLUMINÓW BIBLIOTEKI KSP DOSTĘPNY NA DOLE STRONY
(W FORMACIE MS EXCEL).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

Kontakt:

tel.: 47 72 34 711 lub 47 72 34 650

e-mail: naczelnik.doskonalenie-zawodowe@ksp.policja.gov.pl

 

W bibliotece KSP gromadzone są książki wydawnictw cywilnych i resortowych z zakresu m.in.:

 • prawa karnego
 • prawa cywilnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa międzynarodowego
 • prawa państwowego i konstytucyjnego
 • przestępczości
 • kryminalistyki
 • kryminologii i patologii społecznych
 • wiktymologii
 • policji
 • wykroczeń
 • ruchu drogowego
 • terroryzmu
 • alkoholizmu i narkomanii
 • psychologii
 • socjologii
 • pedagogiki
 • resocjalizacji
 • logiki
 • statystyki
 • ekonomii
 • finansów
 • organizacji i zarządzania.

W bibliotece KSP dostępne są również m.in. następujące pozycje:

 • Policja - kwartalnik kadry kierowniczej
 • Przegląd policyjny
 • Biuletyn informacyjny
 • Problemy kryminalistyki
 • Biuletyn prawny KGP
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Orzecznictwo NSA i WSA
 • OSN Izba Cywilna
 • OSN Izba Karna i Wojskowa
 • Państwo i prawo
 • Stołeczny Magazyn Policyjny
 • Policja 997

KATALOG RZECZOWY

 

004                  Informatyka i technika komputerowa

1                      Filozofia

159.9               Psychologia

16                    Logika

17                    Etyka. Moralność

2                      Religia. Religioznawstwo

304                  Polityka społeczna. Ogólne zagadnienia społeczne

31                   Statystyka

316                  Socjologia

32                    Polityka

323.28            Prześladowania polityczne. Akty terroru. Terroryzm

33                    Ekonomia

336                  Finanse. Finanse publiczne. Cła. Bankowość. Pieniądz

339.138           Marketing

340                  Ogólne zagadnienia prawa

340.6               Psychologia sądowa. Medycyna sądowa. Toksykologia sądowa.

341                  Prawo międzynarodowe

342                  Prawo państwowe. Prawo konstytucyjne

342.9               Prawo administracyjne

343                  Prawo karne

343.3/.7           Rodzaje czynów karalnych. Przestępstwa

343.791           Wykroczenia ogólne. Kodeks wykroczeń

343.9               Kryminologia. Patologia kryminalno-społeczna

343.915           Przestępczość nieletnich

343.98            Kryminalistyka

343.988           Wiktymologia

346                  Prawo gospodarcze

347                  Prawo cywilne

349.2               Prawo pracy

351.74            Policja

351.81            Ruch drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny

355                  Wojskowość

36                    Opieka społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia

37                    Pedagogika

376.5               Resocjalizacja

57                    Nauki biologiczne

61                    Medycyna

613.81/.84       Zwalczanie alkoholizmu. Narkotyki. Palenie tytoniu

65                    Organizacja i zarządzanie

77                    Fotografia

79                    Sport. Rozrywki. Zabawy. Gry

81                    Językoznawstwo. Języki

94                    Historia

Powrót na górę strony