Aktualności

AKT - Antikonfliktni Tym ... ZAP - Zespoły Antykonfliktowe, polsko - czeska współpraca policyjna

Data publikacji 27.04.2022

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2022 roku, przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji, insp. Sławomir Cisowski, naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP oraz podkom. Jacek Rabiega ze Stołecznego Stanowiska Kierowania, koordynator Zespołu Antykonfliktowego KSP, wzięli udział w obchodach 15. rocznicy powołania Zespołów Antykonfliktowych w Policji Republiki Czeskiej.

AKT - Antikonfliktni Tym ... ZAP - Zespoły Antykonfliktowe, polsko - czeska współpraca policyjna.
 
W dniach od 10 do 12 kwietnia 2022 roku, przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji, insp. Sławomir Cisowski, naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP oraz podkom. Jacek Rabiega ze Stołecznego Stanowiska Kierowania, koordynator Zespołu Antykonfliktowego KSP, wzięli udział w obchodach 15. rocznicy powołania Zespołów Antykonfliktowych w Policji Republiki Czeskiej.
 
Materiał ze strony internetowej Policji Republiki Czeskiej: Wyróżnienie funkcjonariuszy Zespołów Antykonfliktowych.

"Zapowcy" ochrzcili również swoją książkę.

Setki kolegów, którzy służą w Policji Republiki Czeskiej jako tzw. "zapowcy", spotkało się na terenie Akademii Policyjnej Republiki Czeskiej. Członkowie zespołów antykonfliktowych służą we wszystkich 14 regionalnych jednostkach czeskiej policji. "Zapowcy" to specjalnie przeszkolona grupa policjantów, którzy dzięki żółto-niebieskim kamizelkom odblaskowym i doskonałym umiejętnościom komunikacyjnym, działają w widoczny sposób w miejscach publicznych. Obecnie we wszystkich województwach  Republiki Czeskiej jest 225 czynnych policjantów tej formacji.

Podczas uroczystości nagrody dla "zapowców"  wręczył Komendant Główny Policji generał major Martin Vondrášek, pierwszy Zastępca Komendanta Głównego gen. bryg. Tomáš Lerch i dyrektor Dyrekcji Służby Prewencji Prezydium Policji Republiki Czeskiej płk. Petr Sehnoutka.
W trakcie uroczystości odbył się także "chrzest" książki (poświęconej Zespołom Antykonfliktowym).

Strona w języku czeskim: https://www.policie.cz/clanek/oceneni-policistu-a-policistek-z-akt.aspx

Film:

https://youtu.be/O9JLz9jy03Y

 

Czeska publikacja "Antikonfliktní týmy policie ČR a v okolních zemích" - "Zespoły antykonfliktowe Policji Republiki Czeskiej i w krajach osciennych"

Polski artykuł autorstwa insp. Sławomira Cisowskiego:


W 2002 roku pracowałem jako oficer łącznikowy polskiej Policji w trakcie działań związanych z zabezpieczeniem Mistrzostw Świata w Skokach Narciarskich w Harrachov`ie. Byliśmy tam obecni jako umundurowani policjanci w oznakowanym (polskim) radiowozie. Głównym zadaniem było eskalowanie potencjalnie negatywnych zachowań i umożliwienie komunikacji w trudnych sytuacjach we współpracy z czeskimi funkcjonariuszami i policyjnym sztabem. Nie sądziłem, że wypełniając zadanie wśród polskich kibiców robię coś, co z czasem będzie nazywane "low profile policing" i że kiedyś powrócę do Republiki Czeskiej z podobnym zadaniem.

Gdy w 2013 roku otrzymaliśmy zadanie opracowania koncepcji Zespołu Antykonfliktowego Policji na potrzeby KSP, wiedziałem o czeskich doświadczeniach w tym zakresie i bez wahania sugerowałem potrzebę współpracy z policjantami z KSP w Pradze oraz Biura Służby Prewencji Prezydium Policji Republiki Czeskiej. I wtedy zaczęło się dziać! Mieliśmy okazję nie tylko poznać teorię i praktykę działań antykonfliktowych oraz funkcjonowania jednostek porządkowych (odpowiednik Oddziałów Prewencji Policji), ale także zaprosić czeskich ekspertów na jedno z największych wówczas zabezpieczeń, podczas spotkania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w 2014 roku.

Współpraca z kolegą Martinem Koryčanským była w tym zakresie niezwykle ważna. Jako tłumacz i uczestnik miałem okazję uczestniczyć we wszystkich wizytach studyjnych, które obejmowały nie tylko spotkania i wykłady, ale także bezpośredni udział w ćwiczeniach i kursach. Moja przyjaciółka Gabriela Michalcova i mój kolega Martin Vrzal zajmowali się  przybliżeniem praktycznych aspektów działań.

Za uprzejmą zgodą ówczesnego Komendanta Stołecznego Policji w Pradze płk. Martina Vondráška i ówczesnego dyrektora Służby Prewencji Prezydium Policji Republiki Czeskiej płk. Martina Hrinka,  policjanci z Warszawy i Radomia mieli okazję, jako uczestnicy, wziąć udział w podstawowym kursie specjalizacyjnym dla członków Zespołów Antykonfliktowych w Wyższej Szkole Policji MSW Republiki Czeskiej w Brnie, organizowanym bezpośrednio przez czeskie Biuro Służby Prewencji.

 Efektem tej współpracy była wyjątkowa promocja idei działań antykonfliktowych w formie seminarium policjantów z Czech, Polski i Słowacji, zorganizowanego w Zakopanem w 2014 roku.

 W roku 2016 policjanci z trzech polskich garnizonów wzięli udział w wyjątkowych międzynarodowych warsztatach "Zespoły Antykonfliktowe i ich obecne wyzwania w UE", zorganizowanym w Pradze z okazji 10-lecia funkcjonowania AKT w Policji Republiki Czeskiej.

W praktyce i na szkoleniach nadal korzystamy z doświadczeń zdobytych we współpracy z kolegami z Czech i często wspominamy ten czas, kiedy zaczynaliśmy, a czescy policjanci chętnie nam pokazywali, jak się to robi. Oprócz oficjalnych kontaktów nadal jesteśmy prywatnie przyjaciółmi.

Powrót na górę strony