Informacja o braku dostępności

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie  można:

  • wysłać na adres: Komisariat Rzeczny Policji ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 ,03-714 Warszawa
     
    .
  • złożyć osobiście wzłożyć osobiście w sekretariacie Komisariatu Rzecznego Policji ,ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 ,03-714 Warszawa lub za pośrednictwem dyżurnego komisariatu. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 8:00-16:00..
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dyzurny.rzeczny@ksp.policja.gov.pl
Powrót na górę strony