Aktualności

Akademia Kapitana Wyderki

Data publikacji 04.02.2016

Z początkiem 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Gen. Kleeberga w Ząbkach pilotażowo rusza program edukacyjny „Akademia Kapitana Wyderki”. Uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych przez policję oraz straż miejską.

„Bezpiecznie nad wodą z Kapitanem Wyderką” to program z zakresu edukacji, profilaktyki i prewencji , dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie szkolnym. Kapitan Wyderka jest postacią fikcyjną - bohaterem pracującym w Komisariacie Rzecznym Policji w Warszawie. Za jego pomocą policjanci rzeczni już od 5 lat bawiąc, uczą dzieci bezpiecznego zachowania nad wodą przez cały rok. Aby edukacja przebiegała w szerszym zakresie i była systematycznie przekazywana, powstał pomysł stworzenia Akademii. Głównym celem jej jest przybliżenie uczniom i ich opiekunom zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą o każdej porze roku a także:

- przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i niepożądanym nad wodą poprzez uświadomienie ryzyka i edukację zachowań wskazanych,

- zachęcenie do nauki pływania i aktywnego spędzania czasu poprzez uprawianie sportów wodnych latem i zimą,

- edukacja z zakresu niesienia pomocy, wzywania służb ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na wodzie i lodzie,

- uwrażliwienie na dbałość o otaczające środowisko, przybliżenie wodnych gatunków chronionych świata fauny i flory,

- promowanie zdrowego trybu życia – picia wody, zdrowego odżywiania, aktywnego trybu spędzania wolnego czasu z wyróżnieniem sportów wodnych.

Podstawą działania Akademii jest ścisła współpraca z placówką dydaktyczną oraz pozostałymi podmiotami związanymi z bezpieczeństwem. Koordynatorem odpowiedzialnym za synchronizację spotkań jest nauczyciel placówki szkolnej.

Program rozpocznie się 5 lutego. Kapitan Wyderka odwiedzi dzieci wypoczywające zimą w mieście podczas zajęć na Pływalni Miejskiej w Ząbkach. Po lekcji pływania dzieci wysłuchają cennych rad związanych z bezpieczeństwem podczas ich wypoczynku na śniegu i lodzie.

Tuż po feriach (16, 17 i 18 lutego) odbędą się pierwsze zajęcia w SP Nr 1 w Ząbkach, a w następnych dniach pozostałe klasy odwiedzą komisariat w Warszawie, by poznać miejsce pracy policjantów rzecznych.

Materiałem pomocniczym do zajęć są drukowane regularnie w formie dodatku do „Co Słychać?”, mini komiksy edukacyjne o przygodach Kapitana Wyderki. Te wkładki są efektem włączenia się do programu Pana Burmistrza Roberta Perkowskiego i Urzędu Miasta Ząbki. W każdym drugim numerze miesiąca drukowane będą kolejne strony perypetii sympatycznego policjanta, bawiącego i uczącego dzieci. Tym samym jest to zachęta do rodziców i opiekunów aby przekazywali swym pociechom edukacyjne wkładek a może nawet czytali je wspólnie. Wkładki są odpowiednio przygotowane do przedziurkowania i włożenia do segregatora, tak by dzieci mogły przez cały rok uzbierać komplet komiksów. Z pierwszym numerem ukazała się już podwójna wkładka z przygodą pt. „Kruchy lód” czyli przekaz dotyczący niebezpieczeństw związanych z  wchodzeniem na zamarznięte rzeki, stawy i jeziora.

Mamy nadzieję, że program początkowo realizowany w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 1 przez Komisariat Policji Rzecznej w Warszawie, w kolejnych latach zostanie rozszerzony na kolejne klasy oraz kolejne ząbkowskie szkoły. Do współpracy w akcji włączyło się także Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach, gdzie podczas lekcji pływania prowadzonych dla uczniów pojawiać się będzie Kapitan Wyderka, a MCS wyda specjalny poradnik o nauce pływania „Pływaj z Kapitanem Wyderką”, który na pewno będzie przydatny także dla osób dorosłych. 

Finałem działania Akademii będzie rodzinny festyn pod koniec roku szkolnego zorganizowany na terenie szkoły. Będą pokazy ratownictwa, sprzętu ratowniczego oraz możliwość uczestniczenia w instruktażach i szkoleniach całymi rodzinami.

Powrót na górę strony