Zespół III

Zespół III

Data publikacji 25.03.2015

Koordynator

podinsp. Rajmund KANIA

tel.: +48 47 723-45-10

realizuje zadania Wydziału w zakresie:

1) podnoszenia umiejętności zawodowych policjantów i pracowników oraz przygotowania programów i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego organizowanego regionalnie w dziedzinach: prewencji, ruchu drogowego, pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej, stosowania przepisów obowiązującego prawa, ochrony oraz przestrzegania praw i wolności człowieka, etyki zawodowej, integracji europejskiej, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz stosowania profilaktyki zapobiegającej zakażeniom podczas przeprowadzanych czynności służbowych, elementów psychologii, zwalczania patologii społecznych i współdziałania polskiej Policji w międzynarodowych strukturach;

2) wspomagania rozwoju zawodowego policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego poprzez:
a) udzielenie pomocy przy opracowywaniu programów doskonalenia zawodowego,
b) opracowywanie pomocy dydaktycznych do procesu samokształcenia,
c) publikowanie w czasopismach zawodowych materiałów dydaktycznych pomocnych w samokształceniu;

3) podejmowania inicjatywy i realizowania zadań zleconych przez Kierownictwo Wydziału, w zakresie szkoleniowym, skierowanych do środowiska pozapolicyjnego;

4) pozyskiwania wykładowców zewnętrznych do realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;

5) nadzorowania sposobu realizacji doskonalenia zawodowego zgodnie z podziałem określonym przez Naczelnika Wydziału w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego.

Powrót na górę strony