Zespół I

Zespół I

Data publikacji 25.03.2015

Koordynator

podinsp. Robert GIEREJ

tel.: +48 47 723-46-54

Realizuje zadania Wydziału w zakresie:

1) rozpoznawania i analizowania potrzeb policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego dotyczących doskonalenia zawodowego realizowanego w szkołach policyjnych oraz obsługi organizacyjnej tych kursów;

2) rozpoznawania i analizowania potrzeb policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego dotyczących doskonalenia zawodowego realizowanego przez podmioty zewnętrzne;

3) planowania, koordynowania i organizowania instruktaży w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego na terenie Wydziału;

4) organizowania narad, odpraw oraz spotkań zarządzanych przez kierownictwo Wydziału;

5) prowadzenia obsługi kancelaryjno - biurowej kierownictwa Wydziału;

6) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego Wydziału;

7) udzielania pomocy innym komórkom organizacyjnym Wydziału w organizowaniu zawodów i turniejów podnoszących wiedzę i umiejętności policjantów;

8) prowadzenia spraw związanych z rozdziałem i obsługą dokumentacyjną oraz formalną środków finansowych;

9) prowadzenia biblioteki zawodowej i nadzorowania wykorzystania podręcznych zbiorów literatury zawodowej w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego;

10) opracowywania planu potrzeb finansowych i materiałowych, realizacji i przestrzegania dyscypliny budżetowej;

11) koordynowania i nadzorowania wykorzystania obiektów szkoleniowych, sportowych i noclegowych Wydziału oraz pomocy dydaktycznych, w tym literatury zawodowej;

12) nadzorowania sposobu realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego zgodnie z podziałem określonym przez Naczelnika Wydziału w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu stołecznego.

Powrót na górę strony