Aktualności

Projekt „Profesjonalne Kadry w Policji”

Data publikacji 04.12.2017

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Komendą Stołeczną Policji w ramach Priorytetu X, Poddziałania 10.3.4 „Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przedsięwzięcie skierowane jest do policjantów i pracowników Policji z regionu Mazowsza. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM kursie w ramach projektu.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Koszty organizacji kursów, egzaminów, badań lekarskich pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika) dostępne są do pobrania na stronie: www.armsa.pl/profesjonalne-kadry-w-policji

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,
ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze specjalista do spraw rekrutacji:
Krzysztof  Krusiewicz, (pok. 11, w godz. 8:30-15:30)
tel. 22 566 47 90, e-mail: pkp@armsa.pl

 

Powrót na górę strony