Aktualności

Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Data publikacji 01.03.2023

Od dnia 27.02.2023r. wystartował kurs recertyfikacji uprawnień w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji, prowadzony przez kadrę Polskiego Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu z siedzibą w Jaśle. Szkolenie ma charakter przypominający i cieszy się dużym zainteresowaniem. Weźmie w nim udział ponad 200 funkcjonariuszy policji, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności oraz zdobyć nowe kwalifikacje, aby umieć skutecznie pomagać, zwłaszcza w sytuacjach nagłych.

Zajęcia kursu są prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, którzy przekazują uczestnikom wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługi defibrylatora oraz postępowania w przypadku urazów i wypadków. Funkcjonariusze mają okazję odświeżyć swoją wiedzę z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a w ramach ćwiczeń praktycznych mogą zweryfikować i utrwalić swoje umiejętności.  

  Recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy polega na zaliczeniu testu i ćwiczeń w celu odnowienia uprawnień do wykonywania czynności ratowniczych. Zestaw pytań i zadań praktycznych jest podobne do tych, które uczestnicy musieli zaliczyć podczas pierwotnego szkolenia KPP. W ramach realizowanego przedsięwzięcia planowane jest kilka edycji zajęć a zakończenie całego projektu ma nastąpić do 30.06.2023r.  

Zdobyta wiedza i umiejętności będą dla policjantów bardzo cenne w codziennej służbie i pomogą w szybkim oraz skutecznym udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym w szczególności ofiarom wypadków oraz zdarzeń nagłych.  

kom. Grzegorz Strzelecki WDZ KSP

 

 • Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Powrót na górę strony