Aktualności

Znaczenie badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w praktyce policyjnej

Data publikacji 01.12.2022

Wypadek przy pracy został zdefiniowany, w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Praktyka pokazuje, że wielokrotnie to właśnie policjanci są pierwsi na miejscu nagłego zdarzenia, które nastąpiło w związku z pracą. Dlatego też ważna jest odpowiednie zabezpieczenie śladów i dowodów oraz przekazanie kompletnej i kompetentnej informacji, a także właściwa kwalifikacja zdarzenia i powiadomienie służb Państwowej Inspekcji Pracy.

Zdarzenie określane jako "wypadek przy pracy" ma kilka charakterystycznych  cechy:

jest zdarzeniem nagłym,

wywołanym przyczyną zewnętrzną;

powodującym uraz  lub śmierć;

pozostającym w związku z pracą ...

... i może mieć kilka kategorii:


• śmiertelnywypadek przy pracy;
• ciężkiwypadek przy pracy;
• zbiorowywypadek przy pracy.

Zasadniczo, najwazniejszym zadaniem jest zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób wykluczający:
•dopuszczeniedo miejsca wypadku osób niepowołanych;
•uruchamianiebez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które miały związekz wypadkiem;
•dokonaniazmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, a takżeinnych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jegookoliczności.

Profesjonalizacji wykonywania policyjnych zadań, w tym zakresie, służy szkolenie przygotowane przez Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP, realizowane przez specjalistów Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie. Jest ono skierowane do funkcjonariuszy i pracowników  jednostek oraz komórek organizacyjnych podległych Komendantowi Stołecznemu Policji.

W zajęciach regionalnego doskonalenia zawodowego "Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Aspekt prawny i praktyczny współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz Komendy Stołecznej Policji" wzięło udział 165 policjantów i pracowników Policji. W trakcie szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

- prawne oraz praktyczne elementy przy ustalaniu okoliczności i przyczyn badania wypadków przy pracy;

- obowiązki pracodawcy w przypadku zaistnienia wypadków przy pracy a postępowanie powypadkowe;

- zadania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Policji w sytuacji zaistnienia zdarzenia będącego wypadkiem przy pracy.

Celem spotkania było wypracowanie dobrych praktyk współpracy pomiędzy KSP a OIP w Warszawie w trakcie zaistnienia wypadku przy pracy, w podmiotach powierzających pracę zarobkową.

Inicjatorem przedsięwzięcia była pani kom. Barbara Jamrozik, specjalista WDZ KSP, realizującą zadania związane z procesem szkoleń w zakresu BHP.

 

Powrót na górę strony