Aktualności

Policjanci ruchu drogowego szkolą technikę jazdy

Data publikacji 08.08.2022

Od 1 lipca 2022 r. w ramach projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, jest realizowany kurs w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym, w trudnych warunkach drogowych.

Od 1 lipca 2022 r. w ramach projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, jest realizowany kurs w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym, w trudnych warunkach drogowych.

W trakcie zajęć zostanie przeszkolonych 429 policjantów ruchu drogowego z Komendy Stołecznej Policji. Przedsięwzięcie zostało merytorycznie i organizacyjnie przygotowane przez Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP oraz Zespół Funduszy Pomocowych KSP.
 
Pierwsze szkolenie, realizowane przez doświadczonych instruktorów na specjalistycznym obiekcie Toru Modlin, miało wszechstronny wymiar praktyczny. Zakres zajęć obejmował szereg istotnych zagadnień, których opanowanie jest niezbędne przy  profesjonalnym i bezpiecznym wykorzystywaniu samochodów osobowych przez funkcjonariuszy w trakcie realizacji zadań służbowych.

Projekt, zaplanowany na lata 2014 – 2022, ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie garnizonu stołecznego, gdzie występuje jedna z lokalizacji przecięcia się dwóch korytarzy rozwijającej się Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T: Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Morze Północne – Morze Bałtyckie. TEN-T jest instrumentem służącym zapewnieniu spójności terytorialnej Unii Europejskiej i usprawnieniu swobodnego przepływu osób oraz towarów. Nieodzowne w tym kontekście jest zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom dróg sieci TEN-T oraz w ich obrębie.

kom. Artur Olczak

Film film__1_.mp4

Pobierz plik film__1_.mp4 (format mp4 - rozmiar 37.7 MB)

Powrót na górę strony