Aktualności

Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II

Data publikacji 04.07.2022

W dniach od 6 do 30 czerwca 2022 r., w ramach projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowany był kurs w zakresie doskonalenia techniki jazdy motocyklem, w trudnych warunkach drogowych. W trakcie zajęć zostało przeszkolonych 92 policjantów ruchu drogowego z Komendy Stołecznej Policji. Przedsięwzięcie zostało merytorycznie i organizacyjnie przygotowane przez Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP przy współpracy z WRD KSP i Wydziałem Transportu KSP. Projekt jest realizowany przez Zespół Funduszy Pomocowych KSP.

Szkolenie, realizowane przez doświadczonych instruktorów na specjalistycznym obiekcie Toru Modlin, miało wszechstronny wymiar praktyczny. Zakres zajęć obejmował szereg istotnych zagadnień, których opanowanie jest niezbędne przy  profesjonalnym i bezpiecznym wykorzystywaniu motocykli ciężkich przez funkcjonariuszy:

- omówienie prawidłowej pozycji kierującego na motocyklu;
- działanie systemów bezpieczeństwa (ABS, TC);
- przygotowanie (dostosowanie) motocykla do jazdy;
- jazda wstępna po torze;
- jazda poniżej progu równowagi (na wprost, slalom, zawracanie);
- slalom dynamiczny (świadome wykorzystanie przeciwskrętu, właściwa pozycja na motocyklu, wybór optymalnego toru jazdy, właściwa obserwacja drogi);
- hamowanie awaryjne (efektywne zatrzymanie motocykla, bezpieczna pozycja na motocyklu, prawidłowe korzystanie z systemów bezpieczeństwa);
- jazda po okręgu (przyjmowanie prawidłowej pozycja w zakręcie, właściwa obserwacja zakrętu, efektywna praca gazem w zakręcie);
- jazda po torze (wybór prawidłowego toru jazdy, fazy pokonywanie zakrętu, właściwa obserwacja drogi).
 
Projekt, zaplanowany na lata 2021 – 2023, ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie garnizonu stołecznego, gdzie występuje jedna z lokalizacji przecięcia się dwóch korytarzy rozwijającej się Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T: Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Morze Północne – Morze Bałtyckie. TEN-T jest instrumentem służącym zapewnieniu spójności terytorialnej Unii Europejskiej i usprawnieniu swobodnego przepływu osób oraz towarów. Nieodzowne w tym kontekście jest zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom dróg sieci TEN-T oraz w ich obrębie.

 

"Komenda Stołeczna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci"

 

Tekst: Zespół Funduszy Pomocowych

 

Film film.mp4

Pobierz plik film.mp4 (format mp4 - rozmiar 35.92 MB)

Powrót na górę strony