Aktualności

Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji pn.: “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”

Data publikacji 28.06.2022

W dniach 22 i 23 czerwca 2022 roku, w gościnnych progach kampusu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie odbyła się ekspercka Konferencja Podsumowująca, służąca przedstawieniu i omówieniu przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu

Norway_grantsZebranych gości powitał insp. Krzysztof Smela, I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, który w swoim wystąpieniu, w merytoryczny i syntetyczny sposób przedstawił wyniki prac projektowych oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powodzenie przedsięwzięcia.

Jak zauważył insp. Krzysztof Smela "projektu od początku wzbudził duże zainteresowanie nie tylko w Policji. Chęć udziału w nim wyrażały kolejne służby i podmioty administracji państwowej. W ramach projektu dodatkowo przeszkoleni zostali funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, a także posiadający uprawnienia policyjne żołnierze Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze Straży Leśnej, Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej oraz osoby pracujące w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Zrealizowano szkolenia na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przygotowujące do weryfikacji osób przy zakładaniu Profilu Zaufanego - to ważny element bezpieczeństwa w czasach cyfryzacji usług społecznych. Ponadto udziałem w projekcie jest obecnie zainteresowanych ponad tysiąc funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.” [...]

I z-ca Komendy Stołecznej Policji podziękował wszystkim, którzy wsparli i wspierają projekt KSP, w tym przedstawicielom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Królestwa Norwegii, docenił ogromny wkład autorów projektu i jego organizatorów w realizację tego przedsięwzięcia, a także podziękował wszystkim ekspertom i trenerom zaangażowanym w prowadzenie zajęć w projekcie:. „To ich wiedza, praca i profesjonalizm pozwoliły na osiągniecie tak dobrych wyników.” [...]

Cel, który udało się zrealizować dzięki projektowi, to nie tylko podniesienie kompetencji i poszerzanie wiedzy funkcjonariuszy oraz urzędników w zakresie weryfikacji tożsamości osób i autentyczności dokumentów, ale przede wszystkim ważny element polityki budowania szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego, także w aspekcie międzynarodowym.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że projekt Komendy Stołecznej Policji i jej Partnerów został zrealizowany przy zaangażowaniu komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych. Zyskał wsparcie Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, a także  funkcjonariuszy Policji Republiki Czeskiej, Policji Republiki Węgier, Policji Republiki Słowacji oraz kadry Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych. 

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, a swój udział zgłosili funkcjonariusze służb mundurowych z Azerbejdżanu, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Mołdawii, Ukrainy, Łotwy, Bośni i Hercegowiny, Włoch, Niderlandów, Litwy, Hiszpanii, Estonii, Grecji, Czech, Węgier oraz Norwegii, a także przedstawiciele służb, formacji, uczelni wyższych i stowarzyszeń zawodowych.

Drugiego dnia konferencji odbyły się zajęcia służące przedstawieniu grupie uczestników i trenerów projektu, merytorycznych zagadnień dotyczących problematyki Profilu Zaufanego i weryfikacji dokumentów publicznychUczestniczyli w nich funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji  i zaproszeni przedstawiciele formacji dbających o bezpieczeństwo oraz trenerzy projektu reprezentujący jednostki Policji (komendy wojewódzkie) z całego kraju.

Uczestnicy Konferencji zgodnie wysoko ocenili znaczenie realizowanego Projektu oraz wyrazili szereg opinii potwierdzających, że przygotowanie do skutecznej realizacji zadań w obliczu zagrożeń związanych z nielegalnym wykorzystywaniem dokumentów ma istotny wymiar europejski, stanowiąc niezbędny element zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na różnych płaszczyznach.

Projekt Komendy Stołecznej Policji „Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”, realizowany jest w partnerstwie z norweskim Nasjonalt ID-senter oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Projekt  finansowany jest z Programu „Sprawy Wewnętrzne” w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności wykrywania i zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, związanej z handlem ludźmi oraz ochroną dorobku Schengen i obywateli dzięki zwiększeniu skuteczności kontroli autentyczności dokumentów w obrębie strefy Schengen.

 

Tekst: insp. Sławomir Cisowski

Zdjęcia: Marek Szałajski

Film: nadkom. Jarosław Florczak, sierż. szt. Rafał Markiewicz

 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
 • Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji
  Ekspercka Konferencja Podsumowująca projekt Komendy Stołecznej Policji

Film Konferencja.mp4

Pobierz plik Konferencja.mp4 (format mp4 - rozmiar 40.92 MB)

Powrót na górę strony