Aktualności

Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie

Data publikacji 28.06.2022

Eksperci projektu “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna” uczestniczyli w konferencji High Security Printing™ EMEA, która odbywała się w dniach 13-15 czerwca 2022 r. w Tallinie w Estonii. HSP EMEA to organizowane regionalnie (w odniesieniu do krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) forum technologii dla bezpieczeństwa dokumentów, a tematyka tego specjalistycznego spotkania jest skoncentrowana na wymianie wiedzy i doświadczeń przez ekspertów zajmujących się mi.in. problematyką bezpieczeństwa dokumentów tożsamości i podróży, w tym paszportów i rozwiązań z zakresu e-dokumentów. Warsztaty i sesje plenarne konferencji pozwoliły na bezpośrednie zapoznanie z merytorycznymi treściami prezentowanymi przez ekspertów służb i producentów zabezpieczeń oraz pozyskanie interesujących materiałów i kontaktów.

Eksperci projektu “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna” uczestniczyli w konferencji High Security Printing™ EMEA, która odbywała się w dniach 13-15 czerwca 2022 r. w Tallinie w Estonii. HSP EMEA to organizowane regionalnie (w odniesieniu do krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) forum technologii dla bezpieczeństwa dokumentów, a tematyka tego specjalistycznego spotkania jest skoncentrowana na wymianie wiedzy i doświadczeń przez ekspertów zajmujących się mi.in. problematyką bezpieczeństwa dokumentów tożsamości i podróży, w tym paszportów i rozwiązań z zakresu e-dokumentów. Jest to miejsce gdzie stykają się przedstawiciele służb policyjnych z wydawcami dokumentów i producentami druków zabezpieczonych oraz systemów e-tożsamości, platforma wymiany aktualnej wiedzy, sygnałów o zagrożeniach i dobrych praktyk oraz informacji o najnowszych rozwiązaniach stosowanych przez agencje rządowe i emitentów dokumentów oraz banknotów. Warsztaty i sesje plenarne konferencji pozwoliły na bezpośrednie zapoznanie z merytorycznymi treściami prezentowanymi przez ekspertów służb i producentów zabezpieczeń oraz pozyskanie interesujących materiałów i kontaktów.

Projekt KSP reprezentowali jego autorzy, insp. Sławomir Cisowski - naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP oraz kom. Marcin Lemieszek - ekspert Laboratorium Kryminalistycznego KSP, którzy mieli okazję zaprezentować w gronie międzynarodowych ekspertów wyniki działań projektowych oraz promować opracowane materiały szkoleniowe, które zostały opublikowane w 8 wersjach językowych. Wypracowany w projekcie schemat weryfikacji tożsamości i autentyczności dokumentów spotkał się z zainteresowaniem, gdyż w ocenie specjalistów stanowi kompleksową i prostą formę szkolenia, przydatną w podstawowym przygotowaniu kontrolujących. Nasi eksperci zwracali przy tym uwagę na fakt, że w dzisiejszych czasach takie umiejętności przestają być domeną służb granicznych, a wchodzą w zakres kompetencji niezbędnych każdemu funkcjonariuszowi i urzędnikowi.

Ciekawym i miłym polskim akcentem spotkania było wyróżnienie banknotu kolekcjonerskiego "Lech Kaczyński. Warto być Polakiem." wyemitowanego przez Narodowy Bank Polski w prestiżowym konkursie towarzyszącym konferencji.

Projekt Komendy Stołecznej Policji «Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna», realizowany jest w partnerstwie z norweskim Nasjonalt ID-senter oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Projekt  finansowany jest z Programu «Sprawy Wewnętrzne» w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Celem projektu jest skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie przestępczości, w tym przestępczości związanej z handlem ludźmi oraz ochroną obywateli i dorobku Schengen dzięki uszczelnieniu kontroli autentyczności dokumentów.

 

 • Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
  Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
 • Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
  Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
 • Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
  Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
 • Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
  Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
 • Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
  Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
 • Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
  Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
 • Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
  Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
 • Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
  Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
 • Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
  Wymiana wiedzy na poziomie eksperckim w Tallinie
Powrót na górę strony