Aktualności

Doskonalenie zawodowe służące eliminacji "kopciuchów" z naszych dróg

Data publikacji 08.11.2021

Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP zorganizował specjalistyczne warsztaty z zakresu przeprowadzenia pomiarów zadymienia spalin i użytkowania dymomierzy. Wyszkolona grupa policyjnych trenerów oraz film instruktażowy wesprą proces doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy prowadzących kontrole.

W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania mobilnych dymomierzy, znajdujących się na wyposażeniu funkcjonariuszy ruchu drogowego, w Wydziale Doskonalenia Zawodowego KSP, przy wspólpracy z ekspertami Biura Techniczno Handlowo Usługowego  "Jucla", przygotowano i zrealizowano specjalistyczne szkolenie dla  policyjnych instruktorów. Zajęcia obejmowały:

1. przeprowadzanie pomiaru zadymienia spalin,

2. eksploatację i zasady przechowywania dymomierza DS2 wraz ze stacją zasilającą,

3. prowadzenie instruktażu w zakresie pomiarów i użytkowania sprzętu.

Doświadczeni wykładowcy omówili kwestie teoretyczne oraz przeprowadzili prezentacje i praktyczne zajęcia pozwalające poznać zasady prawidłowego  prowadzenia pomiarów oraz właściwej eksploatacji urządzeń. Każdy z uczestników miał możliwość przygotowaniu sprzętu i dokonania pomiarów pod bacznym nadzorem prowadzących.

Względy ekologiczne wymusiły wprowadzenie kryterium granicznego zadymienia spalin dla pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym, które nie może przekroczyć określonej w obowiązujących przepisach wartości. Samochody nie spełniające wymaganego kryterium nie mogą być dopuszczone do ruchu drogowego.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym stanowi, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego jest uprawniony do sprawdzania stanu technicznego pojazdu (art. 129 ust. 2 pkt 4 PRD) oraz używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, w tym do stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska. Zaś zgodnie z zapisami Rozporządzenia MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego „Badanie stanu technicznego pojazdu przeprowadza się z wykorzystaniem dostępnych technik i sprzętu."

Znajdujące się na wyposażeniu policjantów dymomierze służą efektywnemu eliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów niespełniających norm w zakresie emisji spalin. Obsługa tego sprzętu wymaga posiadania  odpowiednich kwalifikacji przez użytkujących funkcjonariuszy. W trakcie przeprowadzonego kursu, przy współpracy Wydziału Komunikacji Społecznej KSP, został zrealizowany film, prezentujący właściwe przygotowanie do wykonywania pomiarów oraz użytkowania tego specjalistycznego sprzętu. Taka "multimedialna instrukcja"  będzie pomocna w szkoleniu nowych  użytkowników oraz prowadzeniu bieżących instruktaży w procesie doskonalenia zawodowego.

 

tekst: insp. Sławomir Cisowski

film: nadkom. Jarosław Florczak

 

 

 

 • specjalistyczne szkolenie dla  policyjnych instruktorów
  Specjalistyczne szkolenie dla  policyjnych instruktorów
 • Specjalistyczne szkolenie dla policyjnych instruktorów
  Specjalistyczne szkolenie dla policyjnych instruktorów
 • Specjalistyczne szkolenie dla policyjnych instruktorów
  Specjalistyczne szkolenie dla policyjnych instruktorów

Film Doskonalenie zawodowe służące eliminacji "kopciuchów" z naszych dróg

Pobierz plik Doskonalenie zawodowe służące eliminacji "kopciuchów" z naszych dróg (format mp4 - rozmiar 44.98 MB)

Powrót na górę strony