Na lotnisku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na lotnisku

Data publikacji 14.01.2009

Jeżeli przyjeżdżasz na lotnisko samochodem:

 • stosuj się do obowiązującego oznakowania oraz poleceń policjantów,
 • pamiętaj, że oprócz obowiązków wynikających ze znaków drogowych, rejon lotniska jest szczególny z punktu zagrożenia terrorystycznego. Nie pozostawiaj więc samochodu w dowolnym miejscu lecz korzystaj z wyznaczonych parkingów (wielopoziomowy, dobowy). Jeżeli nie wiesz gdzie znajdują się parkingi zapytaj o to policjanta,
 • stosuj się do istniejącego ograniczenia prędkości,
 • zachowaj szczególną uwagę podczas przejeżdżania przejść dla pieszych.

Jeżeli korzystasz ze środków komunikacji publicznej i taxi:

 • nie przewoź wartościowych przedmiotów w kieszeniach zewnętrznych odzieży, reklamówkach, plecakach itp.
 • zwracaj uwagę na to co dzieje się wokół siebie, utrzymuj kontakt wzrokowy z osobami wokół ciebie
 • ogranicz liczbę przewożonego bagażu (by mieć, co najmniej jedną rękę wolną i nie mieć skrępowanych ruchów),
 • w przypadku żądania zawyżonej kwoty za przejazd taksówką zwróć się o pomoc policjanta lub zażądaj od kierującego pojazdem by podjechał do Komisariatu, gdzie wyjaśnimy sprawę.

Jeżeli pieszo przemieszczasz się po terenie portu:

 • przechodząc przez jezdnię korzystaj z przejść dla pieszych,
 • zwracaj uwagę na znaki zakaz ruchu pieszych, nie lekceważ tego zakazu.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony na skutek przestępstwa:

 • zgłoś to niezwłocznie policjantowi – całodobowo spotkasz go w rejonie podjazdów terminala 1 ( przed halą przylotów i odlotów) oraz w rejonie terminala Etiuda,
 • przekaż policjantowi jak najwięcej szczegółów pomocnych w identyfikacji przestępcy,
 • zaufaj policjantowi i stosuj się do jego wskazówek.


UWAGA!

Jeżeli zostałeś zaczepiony na terenie dworca lotniczego przez osoby proponujące świadczenie usług ( np. przewozowych) poinformuj o tym policjanta. Świadczenie usług bez zezwolenia Zarządzającego Lotniskiem jest wykroczeniem.

Zwracaj uwagę na bagaż. Pozostawiony bez twojej opieki może zostać skradziony. Może być też to przyczyną wszczęcia alarmu i ewakuacji z powodu sprawdzenia pirotechnicznego .

Jeżeli chciałbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie naszej pracy, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi. Również te krytyczne. Możesz je skierować pisemnie, telefonicznie lub osobiście do Komendanta KPPL W-wa Okęcie.

Ufamy, że zachowanie powyższych zasad w połączeniu z właściwą postawą  policjantów skutkować będzie wysokim stanem bezpieczeństwa a odbyta podróż lotnicza nie będzie pociągała za sobą nieprzyjemnych wspomnień.

Powrót na górę strony