Komisariat Portu Lotniczego

Data publikacji 27.07.2022

Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie

ul. Żwirki i Wigury 1L
02-148 Warszawa


Oficer dyżurny
    
tel: 22 650 25 82, 47 72 366 78
 
fax: 47 72 362 52, 22 650 25 69

e-mail: dyzurny.okecie@ksp.policja.gov.pl

Sekretariat Komendanta


tel. 47 72 373 58
tel. 22 650 25 85
 

Oficer Prasowy Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie:

asp. Dariusz Świderski  

tel. 47 723 63 11,  22 650 25 82

tel. kom. 885 444 181

e-mail: oficer.prasowy.okecie@ksp.policja.gov.pl

Pod wskazanymi numerami telefonów oficer prasowy udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,  dotyczących wydarzeń bieżących oraz z ostatniej doby zamieszczonych na stronie internetowej Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie w zakładce aktualności.

W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela informacji wyłącznie dziennikarzom.

Przesyłana korespondencja powinna zawierać:

imię i nazwisko, nazwę i adres redakcji oraz numer telefonu.


W sprawie skarg i wniosków Kierownictwo KPPL W-wa Okęcie przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 oraz w poniedziałki w godzinach od 16 do 18.

Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
 
Skarga powinna zawierać:

  •     imię i nazwisko skarżącego,
  •     dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
  •     dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Linki:

 

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Uwaga:

Jeżeli stałeś się ofiarą przestepstwa i czekasz na przyjęcie zawiadomienia dłużej niż 10 minut, to możesz zadzwonić do:

Komendanta jednostki

tel. (47) 72 373 58

e-mail: komendant.okecie@ksp.policja.gov.pl

lub jego Zastępcy

tel. 47 72 373 33

 

Powrót na górę strony