Kierownictwo

Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego

Data publikacji 14.01.2009

mł. insp. Mariusz Tkacz

Młodszy inspektor Mariusz Tkacz urodził się 22 lipca 1972 roku w Żaganiu. Jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Żaganiu. Odbył studia w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku administracja w zakresie bezpieczeństwo i porządek publiczny a następnie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na Wydziale Nauk Politycznych w zakresie bezpieczeństwa państwa. Ukończył studia podyplomowe na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w zakresie Pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej.

Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie pracując w Kompanii Patrolowo – Interwencyjnej Sekcji Prewencji. Od 1997 roku związany z Zespołem Dyżurnych tegoż Komisariatu, początkowo jako pomocnik dyżurnego, od 2003 roku specjalista Zespołu Dyżurnych Sekcji Prewencji a następnie specjalista Sztabu Policji Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. W lutym 2007 roku objął stanowisko Naczelnika Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Od listopada 2016 roku Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

Z dniem 26 czerwca 2020 roku powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Wśród wielu pasji i zainteresowań dominuje wędkarstwo.

Powrót na górę strony