Taryfikator mandatów i punktów karnych dla policjantów

Data publikacji 28.03.2013

W związku z dużą liczbą próśb i zapytań z jednostek garnizonu stołecznego, związanych z możliwością otrzymania aktualnego taryfikatora mandatów i punktów karnych, niniejszym publikujemy plik w formacie PDF z kompletnym taryfikatorem, wydanym w ramach "Biblioteczki Stołecznego Policjanta", do samodzielnego wydrukowania lub wykorzystania na nowoczesnych telefonach komórkowych, wyposażonych w czytniki plików PDF.

 

  •  
 

Niniejsza punlikacja powstała na wniosek Wydziału Ruchu Drogowego KSP, z przeznaczeniem głównie dla funkcjonariuszy pełniących służbę na drodze. Zawiera jednak informacje i przepisy, z których korzystać mogą także inni funkcjonariusze, prowadzacy działania prewencyjne. Dlatego też publikujemy kompletny taryfikator, który każdy z funkcjonariuszy będzie mógł wydrukować lub wykorzystywać w wersji elektronicznej. Plik udostepniony jest bezpłatnie, lecz sam projekt chroniony jest prawem autorskim w zakresie jego dalszego wykorzystania komercyjnego. Udostępniamy go do użytku słuzbowego funkcjonariuszy Policji.

Stan prawny na dzień 30.09.2012 r.

Taryfikator opracowany na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 poz. 488);
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023, z poźn. zm.).

Opracowanie:
Tomasz Kleniewski
Artur Wasilewski
Piotr Maciejczak
Konrad Bucholc

Projekt okładki:
Piotr Maciejczak

Skład, druk i oprawa:
Wydział Wydawnictw i Poligrafi i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pobierz plik:

 

Załączniki do strony

 
Powrót na górę strony