KOMISARIAT POLICJI METRA WARSZAWSKIEGO

Komisariat Policji Metra Warszawskiego

Data publikacji 19.12.2014

Komisariat Policji Metra Warszawskiego

stacja metra Nowy Świat - Uniwersytet
00-044 Warszawa

Komendant
mł. insp. Jarosław Zgierski

Zastępca Komendanta
podinsp. Piotr Żółtowski

Sekretariat:
tel. 47 72 358 93

Dyżurny:

tel. 47 72 338 06

tel. 47 72 363 55

fax. 47 72 363 90

dyzurny.metro@ksp.policja.gov.pl

 

Oficer prasowy:
mł. asp. Natalia de Laurans
tel. 47 72 339 68

kom. 600 010 031
oficer.prasowy.metro@ksp.policja.gov.pl

 

W czasie nieobecności oficera prasowego, zastępstwo pełni:

st. sierż. Sebastian Pawlak

tel. 47 72 339 72

 

Oficer Prasowy Komendanta Komisariatu Policji Metra Warszawskiego udziela informacji dziennikarzom od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela informacji wyłącznie dziennikarzom.

Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

SKARGI I WNIOSKI


Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

Skarga powinna zawierać:
• imię i nazwisko skarżącego,
• dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
• dokładny opis zdarzenia.
UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Linki:

 

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony