Kierownictwo

podinsp. Piotr ŻÓŁTOWSKI

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Metra Warszawskiego

Podinspektor Piotr Żółtowski urodził się 23 kwietnia 1969 roku w Golubiu – Dobrzyniu. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Oddziale Prewencji Policji KSP. W 1995 roku został mianowany na stanowisko dowódcy Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji KSP. Następnie pracował jako specjalista Zespołu Szkolenia OPP w Warszawie. W 2005 roku został Naczelnikiem Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Z dniem 28 lutego 2013 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Odznaczony Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Wśród wielu pasji zdecydowanie dominuje zainteresowanie historią architektury, budownictwem, geografią oraz szachami.

 

Powrót na górę strony