Aktualności

STAŃ SIĘ ŚWIADOMYM UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO!

Data publikacji 14.10.2021

Jesień to okres dynamicznych zmian zachodzących w pogodzie. Dzień staje się krótszy, widoczność na drodze coraz gorsza, a droga hamowania coraz dłuższa. W tym szczególnym okresie zanim staniesz się uczestnikiem ruchu: pieszym, rowerzystą czy osobą poruszającą się np. autem osobowym, bądź świadomy, że jesteś odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także za pozostałych uczestników ruchu drogowego. Na drodze patrz na innych, nie tylko na siebie!!!

 

W ciągu ostatnich dni w mediach pojawiło się wiele informacji o wypadkach drogowych. Udział w nich brali nie tylko kierowcy czy pasażerowie samochodów, ale i osoby kierujące hulajnogami czy rowerzyści. Policjanci Komisariatu Policji Metra Warszawskiego przygotowali niektóre zasady, o których należy pamiętać, aby stać się świadomym pieszym, rowerzystą czy kierowcą.

 

Pieszy

Pieszymi są osoby znajdujące się poza pojazdem na drodze i nie wykonujące na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami.

Pieszym jest również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim, a także osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego pieszy, obowiązany jest do korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. W przypadku, gdy nie ma pobocza lub czasowo nie jest możliwe korzystanie z niego, pieszy może poruszać się po jezdni zajmując miejsce jak najbliżej jej krawędzi oraz ustępując pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom.

Pieszy, który porusza się po drodze po zmroku poza obszarem zabudowanym, zobligowany jest do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Odblaski np. opaska czy kamizelka to niewielki koszt w porównaniu z utraconym życiem lub zdrowiem.

Podczas wchodzenia bądź przekraczania jezdni lub torowiska należy korzystać z przejść dla pieszych oraz zachować szczególną ostrożność. Pomimo, iż osoba znajdująca się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem (z wyłączeniem tramwaju), każdorazowo przed podjęciem próby przekroczenia jezdni z pomocą „zebry” należy upewnić się, że kierowca ustępuje pierwszeństwa i wejście pieszego na pasy nie spowoduje zagrożenia dla jego zdrowia lub życia.

Warto wspomnieć, iż podczas przechodzenia przez jezdnię, oprócz wpajanych od najmłodszych lat zakazów takich jak wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem czy spoza przeszkody ograniczającej widoczność, do katalogu zabronionych podczas przechodzenia przez jezdnię zachowań dołączyło również korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku bądź przejściu dla pieszych.

Przejście przez jezdnię możliwe jest również poza przejściem dla pieszych, w przypadku gdy odległość od przejścia przekracza 100 m, bądź gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Pamiętać należy, że w przypadku przekraczania jezdni przez pieszego poza wyznaczonym przejściem to pojazdy mają pierwszeństwo, a przejście przez jezdnię nie może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Kierujący hulajnogą elektryczną

Wśród zasad zwiększających świadomość uczestników ruchu drogowego, nie może również zabraknąć informacji na temat środka lokomocji, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność, a jest nim hulajnoga elektryczna. Pomimo rosnącej liczby użytkowników hulajnóg elektrycznych, ich wiedza dotycząca użytkowania tych nowoczesnych urządzeń jest często bardzo uboga i używane są one w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego.

Zasady wykorzystania tego środka lokomocji zawarte w ustawie „Prawo o ruchu drogowymjasno wskazują, iż kierujący hulajnogą elektryczną obowiązany jest do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów w przypadku jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. Pamiętać należy, że hulajnogą elektryczną poruszać się można po jezdni, jedynie w przypadku gdy dozwolony jest na niej ruch pojazdów z prędkością nie większą niż 30 km/h, dodatkowo po spełnieniu warunku braku wydzielenia drogi lub pasa ruchu dla rowerów. Należy również zauważyć, iż korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych użytkownicy hulajnóg elektrycznych mogą wyłącznie w przypadku gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której dopuszczony jest ruch z prędkością większą niż 30 km/h oraz brakuje wydzielonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów

Zabrania się kierującemu hulajnogą elektryczną m. in. ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Maksymalna prędkość z jaką możemy poruszać się na hulajnodze elektrycznej to 20 km/h, należy jednak pamiętać, iż poruszając się po chodniku bądź drodze dla pieszych kierujący hulajnogą obowiązany jest poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

 

Rowerzysta

Kierujący rowerem podobnie jak osoba kierująca hulajnogą elektryczną obowiązana jest do korzystania z drogi lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. W przypadku braku wyznaczenia takiej drogi lub pasa rowerzysta obowiązany jest poruszać się po poboczu, lub w przypadku jego braku po jezdni.

Istnieją wyjątki, w których rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych:

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni,

- opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

Zapamiętaj! Jeżeli chcesz skorzystać z przejścia dla pieszych będąc rowerzystą, zejdź z roweru, upewnij się, że przejście będzie bezpieczne i przeprowadź swój rower, przejeżdżanie po „pasach” jest zabronione!

Wiedząc gdzie możemy się poruszać, powinniśmy również zadbać o sam środek lokomocji. Sprawny rower jest gwarancją większego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do obowiązkowego wyposażenia roweru zaliczamy:

  1. z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej

  2. z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej

  3. co najmniej jeden działający hamulec

  4. dzwonek lub sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

  5. w przypadku gdy nasz rower zbudowany jest w taki sposób, iż niemożliwe jest zasygnalizowanie skrętu wyposażony musi być również w kierunkowskazy

Oprócz elementów wyposażenia obowiązkowego warto zaopatrzyć się w dodatkowe odblaski, w postaci np. kamizelki odblaskowej, kask czy żółte światła na pedałach.

Stosowanie powyższych reguł, zaleceń oraz wskazówek znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych, czyli uczestników ruchu drogowego, którzy są najbardziej narażeni na utratę zdrowia lub życia w przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia drogowego.

Apelujemy, na drodze zawsze kieruj się zasadą ograniczonego zaufania!

 

mł. asp. Natalia de Laurans, sierż. Sebastian Pawlak

 

Powrót na górę strony